Att ha amatörradio som hobby

Amatörradio är någon som på hobby basis utövar radiosändningar. Det finns två olika kategorier, lyssnaramatörer och sändaramatörer. Och med amatör så menas att man inte jobbar professionellt med det utan man har det som en hobby.

RadioDet gäller att träna regelbundet för att bli bättre radioamatör, man ser även till att utrustningen är i topp trim om man som radio amatör har ställt sig till civilförvarets förfogande eller någon annan organisation som är i behov den kunskapen. Dessa utgör en stor nytta i vårt samhälle om det så skulle behövas.

En sändaramatör eller radioamatör, har skaffat sig ett amatörradiocertifikat för att kunna använda radiosändare och kunna kommunicera med andra likasinnade världen över. Du kan också bygga din egen utrustning och göra experiment och tekniska prov. Radioamatören har alltså fått godkända prov i radioteknik och säkerhetsföreskrifter för att kunna utöva sin hobby. Man har också lärt sig vilket regelverk som gäller för att utöva sin hobby.

En lyssnaramatör han lyssnar endast på andras radio kommunikation och på radioprogram från olika delar av världen. Och det skiljer sig från en sändaramatör som sänder radio över världen. Sedan 2004 behövs ingen tillstånds avgift betalas in till Post- och telestyrelsen, men för att sända behövs certifikatet. Sveriges Sändareamatörer, ofta förkortat SSA utfärdar detta certifikat. De erbjuder en utbildning och den provtagning som behövs för att få certifikat med den anropssignal som krävs av post- och telestyrelsen för att sända på de frekvenserna de delat ut till amatörradio användarna.

elisabeth